Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym potrzebują najtanszego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod w stosunku do ceny i jakości produkt spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPw zakresie ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie ewentualnie stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Poza tym ochroną mogą być objęte:• niezbędne koszty opieki prawnej i koszty sądowe• koszty, które spedytor poniósł aby obniżyć wymiary szkody ewentualnie udaremniać jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku produktu czy też jego magazynowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe w czasie transportu towarów podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Nakazy dotyczące usług świadczonych z wykorzystaniem przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Ustawa jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju punkt załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym towarów. Konwencja ma zastosowanie w usługach transportu drogowego artykułów, niezależnie od miejsca zamieszkania pod warunkiem że lokalizacja nadania przesyłki i miejsce dostawy znajdują się w różnych państwach i przynajmniej jeden z nich jest krajem jaki dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego skrótowo OCP lub oc przewoźnika poszczególne towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują zredukowania zakresów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wykluczone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Przeważnie wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w rezultacie rozboju i napadu przewozu materiałów niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, bądź postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede główniew jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP udziały własne są zniesione. Standardowo polisy włączają również większość głównych ryzyk – przywłaszczenie ładunku, jego utratę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego z reguły najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z specjalną ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.